RAPORT Z WERYFIKACJI EFEKTYWNOŚCI

DRUGIEJ EDYCJI

PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI

CZERWIEC, 2012

 

Raport szczegółowy - Kardamon

 

Badanie mystery shopping w restauracji Kardamon zrealizowane zostało 9 czerwca 2012 r. w godzinach 14:00 - 15:00.

 

W obserwacji wykorzystano kwestionariusz: Restauracje/Puby/Kawiarnie.

 

Ocena uczestnika drugiej edycji Programu Miejsce Inspiracji przedstawia się następująco:

 

 

 

 

Punktacja restauracji Kardamon w poszczególnych kategoriach (wyrażona w procentach)

 

Restauracja Kardamon oceniona została najlepiej ze wszystkich uczestników drugiej edycji

 

Programu Miejsce Inspiracji podczas niniejszego badania mystery shopping.

 

W ogólnej ocenie restauracja otrzymała 71 punktów na 82 możliwe do zdobycia (87 %), co jest

 

wynikiem o 7 punktów procentowych wyższym w porównaniu do poprzedniego badania.

 

W Ocenie elementów formalnych Kardamon uzyskał 12 punktów na 14 możliwych do zdobycia

 

dlatego też osiągnięty przez restaurację wynik należy do przedziału rezultatów bardzo wysokich.

 

Powodem braku maksymalnego wyniku jest jedynie brak podświetlonego kasetonu, co ma związek z

 

porą wizyty ankietera. Wszelkie inne elementy oceniane w kategorii ocena elementów formalnych

 

są na najwyższym poziomie. Również ogólna estetyka podmiotu została oceniona maksymalna

 

liczbą punktów.

 

 

Bardzo dobrze ankieter ocenił pracownika, który był odpowiedzialny za obsługę tego dnia.

 

Największą jednak różnicę w porównaniu do innych podmiotów obserwuje się przy najtrudniejszej

 

kategorii - Ocena elementów merytorycznych. Pracownik lokalu w odróżnieniu od osób pracujących w

 

pozostałych podmiotach wymienił oraz opowiedział o najważniejszych atrakcjach turystycznych i

 

wydarzeniach kulturalnych w mieście. Pracownik restauracji Kardamon również jako jedyny wymienił

 

wydarzenie historyczne związane z Lublinem.

 

Naturalną koleją rzeczy jest bardzo wysoka ocena w ogólnym wrażeniu po wizycie.

 

Ankieter uzasadnił swoją ocenę następującymi słowami:

 

Świetne miejsce, miły klimat, ładne wnętrze, pyszne jedzenie, to wszystko w jednym eleganckim miejscu;