Lublin - stolica województwa lubelskiego, położona nad rzeką Bystrzycą. Miasto liczące ponad 348 tys. mieszkańców jest 9 pod względem ludności w kraju i największym po wschodniej stronie wisły.

W zamierzchłej przeszłości atakowane przez Mongołów, Tatarów, Jadźwingów, jako niemal przygraniczny gród Polski, po latach stało się bramą przez którą Władysława Jagiełło zmierzał, by objąć polską koronę. Dzięki temu władcy i jego potomkom Lublin stał się jednym z najświetniejszych miast polskiej korony. Na jarmarki lubelskie ściągali kupcy z całej Europy, a leżące w centrum wielkiej polsko-litewskiej monarchii Jagiellonów miasto zostało wybrane na miejsce sejmu, który dał początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów.


Dziś można w Lublinie oglądać liczne historyczne miejsca, z których bije potęga dawnej Rzeczpospolitej, która narodziła się właśnie tutaj.


Ten, kto Lublin odwiedza, szybko przekonuje się, że czas tu spędzony nie będzie czasem straconym. Co więcej, dobrze by było zostać w Lublinie dłużej niż na chwilę - ot, choćby na weekend. W Lublinie jest tyle do zobaczenia, że warto spędzić u nas więcej niż jeden dzień.

 
Lublin jest miastem otwartym na świat, przyjaznym i pełnym energii. Budowanie jego przyszłości opiera się na rozwoju jakościowym: budowaniu kapitału społecznego, dbaniu o jakość życia mieszkańców i wspieraniu ich kreatywności. Niezwykle istotnym elementem tej wizji Lublina jest kultura.

Do ważniejszych wydarzeń kulturalnych zaliczamy m.in. Carnaval Sztuk-Mistrzów, Jarmark Jagielloński, Noc Kultury, Europejski Festiwal Smaku czy Festiwal "Konfrontacje Teatralne". Są to wydarzenia znane nie tylko w całej Polsce ale i na świecie.

 

 

 Lublin uzyskał prawa miejskie ok. 1253 - 1257 jednak nie zachował się żaden akt dokumentujący to wydarzenie. Oficjalne odnowienie nastąpiło w roku 1317. Lublin to również historia zamieszkujących to miasto Żydów licząca ok. 700 lat. Były w niej długie okresy religijnej tolerancji i pomyślnej koniunktury dla lubelskiej wspólnoty żydowskiej, ale również niemal całkowita eksterminacja (holokaust) podczas okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy. Dzisiaj możemy zwiedzać Państwowe Muzeum na Majdanku, upamiętniające okupację niemiecką na Lubelszczyźnie.

 

Dużą grupę niezaliczaną do populacji Lublina stanowią przyjezdni studenci. Według szacunków opracowanych po Rekrutacji 2007, liczba przyjezdnych studentów, kształtuje się na poziomie zbliżonym do 100 tysięcy (sam Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej kształci około 46-50 tysięcy studentów wszystkich lat).

 

 

 

 

 

 

Źródła:
wikipedia.pl
majdanek.eu
Katalogi:
Śladami Unii Lubelskiej Spacer po dawnym Lublinie
Lublin - miasto kultury, Najważniejsze wydarzenia kulturalne